Okolí – Sedloňov

Sedloňov v zimě

Obec Sedloňov je menší horská obec (262 obyvatel). Leží v Královéhradeckém kraji 13 km východně od Dobrušky v severní části Orlických hor. Je rozložena v táhlém údolí Zlatého potoka. Sedloňovský katastr zaujímá s připojenou částí Polom 1902 hektarů. K obci patří osada Ošerov. Část území tvoří CHKO s dvěma velkoplošnými rezervacemi Bukačkou a Sedloňovslým vrchem. Území od 620 m nad mořem stoupá až do výšky 1050 m vrchol Sedloňovského vrchu.

Sedloňov - lesy

Obec má ideální podmínky pro rekreaci – malebnou lesnatou krajinu vhodnou pro turistiku. Lesy jsou protkány cestami s turistickým značením. V Sedloňově je chráněná lípa, největší v CHKO. Její obvod je 8,5 m a je asi 500 let stará. Druhá chráněná lípa roste na Polomu. Ve spodní části obce je významný soukromý přírodní areál se skalkami. V osadě Ošerov je význačná luční lokalita s chráněnými upolíny. Další chráněnou lokalitou je Propadliště – niva Zlatého potoka s výskytem vzácných rostlin. Jiná chráněná lokalita je na Polomu v údolí Polomského potoka, kde se nachází bohatá, květnatá, polokulturní louka. V předjaří jsou vlhké sedloňovské louky posety chráněnými bledulemi. V krajině se malebně vyjímají chaloupky, dnes převážně využívané k rekreaci (chalup a chat v Sedloňově a na Polomu je 151, zatímco stále obydlených domů je 64).

Srub u Černého kříže

V sedle mezi Sedloňovským vrchem (1050 m) a Kamenným vrchem (1037 m) se na okraji velké louky nachází dřevěný srub s nápisem ve štítu "Sedloňovský černý kříž 1887-1987". Ten sloužil v době budování pohraničního opevnění jako bufet pro dělníky. Toto opevnění z let 1937-38 se táhne po celém hřebenu Sedloňovského vrchu. Několik metrů od chaty stojí vlastní Černý kříž. Původně zde stával dřevěný, černě natřený kříž s Kristovým tělem z mosazného plechu. Traduje se, že při západu slunce se mosazná plocha leskla a byla viditelná až z opočenského zámku. Místo je jen několik desítek metrů od turistického rozcestníku "Sedloňovský černý kříž" a panelu naučné stezky "Okolím Deštného – Černý kříž".

Kostel Všech svatých s farou

V obci samé se hraje ochotnické divadlo a pořádají tři tradiční sportovní akce: silniční běh O pohár Sedloňova na 10 km, který se koná první říjnovou sobotu, zimní turistický pochod Pašeráckou stezkou spojený se vzpomínkovým závodem lyžníků v únoru či březnu a letní Pašerácká stezka – turistický pochod s několika různě dlouhými trasami, konaný v červnu. Krajinu zdobí mnoho křížků, drobných plastik a několik kapliček. Dominantou zůstává barokní kostel Všech svatých s farou.

Hostinec Zlatá koruna

Proč se Sedloňov jmenuje Sedloňov?
Pověst vypráví, že šlechtic z opočenského zámku si vyjel do svých lesů a ztratil zlatem vyšívané sedlo. V lesích kolem dnešního Sedloňova žili uhlíři, kteří pálili v milířích dřevěné uhlí. Jeden z nich v lese zlaté sedlo našel a protože to byl sice chudý, ale poctivý muž, donesl svůj nález na opočenský zámek. Za svou poctivost byl uhlíř odměněn a na památku této události dostala vesnice jméno Sedloňov a erb se zlatým sedlem a lilií. Jiné teorie o vzniku jména jsou prostší – obec leží v horském sedle, tedy v horském údolí. Pravděpodobnější je však verze, že se Sedloňovu dříve říkalo Nové sídlo – tedy staročeštinou – Siedlo Nové.